היתר בניה

תוכן עניינים

 

היתר בניהמשפצים את הבית ורוצים לשנות את המבנה? בונים על הגג? מוסיפים פרגולה חיצונית? אם אתם עושים שינוי שכולל בנייה חיצונית בבית שלכם אתם צריכים לקבל היתר בניה לשם כך.

 

מה זה היתר בניה?ֿֿ

היתר בניה הוא רשיון שמוענק לכם על ידי ועדה מקומית לתכנון ובניה או על ידי רשות הרישוי. פונים לוועדה עם תוכנית בניה שעברה אישור על ידי אדריכל ומקווים לקבל את הרשיון. הרשיון יינתן בהתאם לחוקים ולזכויות שנקבעו בתוכנית. דבר נוסף שישפיע על קבלת היתר בנייה הוא איזור המגורים ומתנגדים לבניה.

היתר הבניה הוא למעשה מסמך פורמלי, שמצורפות אליו תוכניות הבניה, מפות מדידה ואישורים מכלל הרשויות והגופים המוסמכים. היתר הבניה כולל את הפרטים של האחראים לתכנון, לבניה ולפיקוח על הבניה.

בניה ללא היתר בניה נחשבת לעבירה על החוק.

 

 

מתי צריך היתר בניה?

כפי שציינו, כל שינוי חיצוני במבנה וכל חריגה ממה שאושר דורשת היתר בניה. ישנם ארבעה מצבים בהם צריך היתר בניה-כאשר הבניה החדשה או השינוים במבנה ישפיעו על הסביבה החיצונית- הריסה של המבנה והקמה של בניין חדש, שינוי חיצוני בשלד המבנה ועוד. כאשר יש שינויים בקירות חיצוניים, או תוספת למבנה קיים- כולל חלון חיצוני, סגירה של המרפסת או קירויה, חניה מקורה, פרגולה ועוד. אם יש כוונה לשנות את ייעוד הנכס- לדוגמא, אם משנים את המבנה מבית מגורים לעסק צימר או לגן ילדים ועוד. חריגה משטח המגרש- אם הבניה החדשה חורגת מהשטח הקיים, לדוגמא תוספת של חניה, הגדלת החצר ועוד. לסיכום, כל שינוי חיצוני, שמשפיע על שטחה של הדירה, ועל שלד המבנה דורש היתר בניה. שינויים פנימיים, לא דורשים היתר, כלומר כל שיפוץ פנימי בבית שלכם לא מצריך אישורים מלבד אישורי התוכנית עצמה על ידי אנשי המקצוע.

 

האם קורה שלא מקבלים היתר בניה ואם כן אז למה?

איך להוציא היתרי בניה?כן, קורה שלא מקבלים היתר בניה. הסיבה לכך נגרמת כתוצאה מסטייה מתוכנית הבניה. כאשר אנו אומרים סטייה הכוונה היא כאשר בבקשה שהגשתם יש סטיה משמעותית מהתוכנית הקיימת- לדוגמא- כאשר אתם מבקשים זכויות בניה מעבר לזכויות שנקבעו בתוכנית. במקרה כזה, הועדה תאשר את הבקשה רק בתנאי של שינוי תוכנית. ישנם מקרים שסטיות מסוימות מהתוכנית לא ייחשבו משמעותיות ואז תוכלו לקבל את היתר הבניה (לדוגמא בניה על הגג).

 

מה השלבים שצריך לעבור כדי להוציא היתר בניה?

בקשת מידע לוועדה המקומית

האדם שרוצה להוציא את היתר הבניה צריך להגיש בקשה למידע לוועדה המקומית לתכנון ובניה. בקשת המידע תעניק לאדם שביקש אותה את המידע על הנכס או הקרקע שבבעלותו. מידע זה יעזור לאדם שביקש אותו לבסס את הבקשה שלו להיתר הבניה. המידע יכיל את שטח הנכס, מי בעלי הזכויות בנכס, מי בעלי הזכויות הרלוונטיים במבנים סמוכים, מפות של הנכס ועוד.

הכנת בקשה להיתר הבניה

כדי לא להכנס לרשימה של אלה שלא קיבלו היתר בניה, צריך להכין בקשה ראויה בצורה מלאה ויסודית שתכלול את כל תוכנית הבניה שלכם באופן מקיף. כדי להכין בקשה ראויה חייב את המידע מהסעיף הקודם. הבקשה להיתר בניה תכלול את תוכנית הבניה, את כלל האישורים מאנשי המקצוע השונים, את האישורים של רישום הזכויות, את המפות והשרטוטים של הנכס, את החתימות של כל בעלי הזכויות הרלוונטיים במבנים הסמוכים שמאשרים את הבקשה ועוד. אפשר לצרף נסח טאבו או אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל או החברה המשכנת. בתוך בנין מגורים, אפשר להוסיף נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

הגשת הבקשה לועדה המקומית 

על מנת להגיש את הבקשה להיתר בניה יש לקבל את טופס הבקשה מהוועדה המקומית. לטופס יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, האישורים, תכנית הבניה (כל מה שכוללת הבקשה שלכם). את הכל תצטרכו להגיש לרשות המקומית. תיק בקשה צריך לכלול את הטופס, מפת מדידה, מפת איתור עבודה, תוכנית בניה, חישוב שטחים ואישורים שמוכיחים בעלות על הנכס. הגשת הבקשה, צריכה להערך, על פי החוק, על ידי – אדריכל, מהנדס מבנים או הנדסאי בניין.

בדיקת הבקשה ודיון בוועדה 

לאחר שהגשתם את תיק הבקשה להיתר הבניה התיק יעבור בדיקה טכנית שבה יוודאו שתיק הבקשה כולל את כל המסמכים הדרושים. אם חסרים מסמכים, הבקשה תחזור למבקש ההיתר על מנת שישלים את החסר. לאחר שהבקשה עברה את הבדיקה הטכנית, תתבצע הערכה של תשלום האגרה אותה תצטרכו לשלם, ומבקש ההיתר יצטרך לשלם 20% מהאגרה שנקבעה כמקדמה. לאחר מכן, מהנדס הוועדה המקומית, יבצע בדיקה של תיק הבקשה. אם יחליט שהבקשה לא עומדת בדרישות יחזיר אותה למבקשי ההיתר. המהנדס יכול לבקש מידע נוסף, מסמכים נוספים ועוד. לאחר שהמהנדס מאשר את בקשת ההיתר הוא יגיש אותה לוועדה המקומית תוך מתן המלצה לאישור ההיתר. לבסוף, תיק הבקשה יועבר לדיון בוועדה המקומית אליה שלחתם את הבקשה. לכל רשות מקומית יש תנאים אחרים לאישור היתר הבניה.

קבלת תשובה לגבי היתר הבניה

לאחר בדיקת הבקשה הועדה צריכה לתת למבקש ההיתר תשובה. התשובה תנתן בין 45 ימים (במסלול המקוצר) ל90 ימים (במסלול הרגיל). יש שלוש אפשרויות לתשובות מהועדה. האפשרות הראשונה תהיה אישור של הבקשה כלומר, מבקש ההיתר יקבל את היתר הבניה. אפשרות שניה תהיה דחיה של הבקשה, מבקש ההיתר יוכל להגיש ערעור. את הערעור צריך להגיש תוך 30 ימים ולכלול נימוקים והסברים חדשים לקבלת ההיתר, שיבטלו את החלטת הועדה וישכנעו אותה. האפשרות האחרונה, תהיה אישור הבקשה תוך הצבת תנאים, כלומר מבקש ההיתר יקבל את ההיתר אך יהיה כפוף לתנאי הועדה.

מימוש היתר הבניה

לאחר שהבקשה שלכם אושרה, תצטרכו להשלים כמה דברים- תשלום אגרות והיטלים מקומיים שהרשות המקומית קבעה כולל היטל השבחה. השלמת מסמכים שונים, במקרה הצורך, לפי בקשת הועדה המקומית. לאחר מכן, היתר הבניה יכנס לתוקף ותוכלו להתחיל את תהליך הבניה שלכם באופן חוקי.

תוקף היתר בניה

האם יש תוקף להיתר הבניה?

התשובה היא כן. היתר הבניה מאושר עם תוקף של 3 שנים מקבלת ההיתר. הדבר אומר שמהרגע שקיבלתם את היתר הבניה עליכם להשלים את הבניה כולה בתקופה של עד שלוש שנים. אם עברו שלוש שנים ועדיין לא סיימתם את פרויקט הבניה שלכם, תוכלו להגיש בקשת הארכה להיתר הבניה לוועדה המקומית. את בקשת ההארכה תגישו עם טופס ספציפי. את הבקשה עליכם להגיש על פי ההוראות של הועדה המקומית. תצטרכו לציין מה הסיבות לעיכוב, מה הושלם עד עתה, מה הצפי לסיום הפרויקט ועוד. הבקשה תועבר לוועדה שתבחן את הדברים ותחליט אם לאשר את ההארכה או לא. בדרך כלל רוב הבקשות להארכת ההיתר מתקבלות, אך כדי להיות בטוחים שתקבלו את האישור מומלץ להיעזר עם איש מקצוע מתאים. איש המקצוע יידע להכווין אתכם לדייק את הבקשה להארכת ההיתר ויסייע לכם בדיוק התוכן של הבקשה- דבר שיוכל להשפיע על קבלת האישור. ניתן להאריך את היתר הבניה בעוד שלוש שנים. אם עברו גם שלוש שנים של הארכת הפרויקט ועדיין לא סיימתם, ניתן להאריך בעוד שלוש שנים נוספות וזהו. כלומר, ניתן להאריך את תוקפו של היתר הבניה בשש שנים מקסימום.

 

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

הסדרת חריגות בניה בחריש

חריגות בנייה הן למעשה מצב בו ישנו שינוי של מבנה קיים, בין אם מדובר בתוספות בנייה או שינוי תכלית של

הסדרת חריגות בניה בעומר

חריגות בנייה הן למעשה מצב בו ישנו שינוי של מבנה קיים, בין אם מדובר בתוספות בנייה או שינוי תכלית של

הסדרת חריגות בניה ביפו

חריגות בנייה הן למעשה מצב בו ישנו שינוי של מבנה קיים, בין אם מדובר בתוספות בנייה או שינוי תכלית של

הסדרת חריגות בניה בקריות

חריגות בנייה הן למעשה מצב בו ישנו שינוי של מבנה קיים, בין אם מדובר בתוספות בנייה או שינוי תכלית של

הסדרת חריגות בניה בשוהם

חריגות בנייה הן למעשה מצב בו ישנו שינוי של מבנה קיים, בין אם מדובר בתוספות בנייה או שינוי תכלית של

מעוניינים לקבל קבלת היתרי בניה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם עם מידע נוסף