חיבור חשמל קבוע ללא טופס 4

הבית הוא המקדש שלכם! אל תתפשרו על ספקים זולים בלי ניסיון!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

טופס 4, הוא אחד האישורים החשובים ביותר בתהליך הבנייה והוא מהווה אישור לכך שהבית ראוי לאכלוס ולמגורים. מה זה טופס 4 והאם ניתן לבצע חיבור חשמל קבוע ללא טופס 4? המאמר הבא הוא בשבילכם.

חיבור חשמל קבוע ללא טופס 4- מה זה טופס 4?

טופס 4 הוא טופס שמהווה את אחד האישורים הסופיים בתהליך הבנייה של בתים פרטיים ובניינים חדשים (בעת שיפוץ לא צריך לקבל טופס 4).

טופס 4 הוא למעשה הטופס שמעיד כי המבנה מתאים למגורים וכי הוא ראוי לאכלוס בני אדם. במידה שיש תקלות במבנה יהיה צורך לטפל בהן לפני קבלת האישור. חשוב מאוד להבין כי כל תקלה כזו עלולה לסכן חיי אדם ולכן אין להקל ראש בקבלת טופס 4.

שימו לב כי טופס 4 הוא אישור אכלוס זמני שתקף לשנה אחת בלבד. במהלך השנה הזאת יוודאו כי המבנה אכן עומד בתקנים.

טופס 4, הוא אחד האישורים החשובים ביותר בתהליך הבנייה והוא מהווה אישור לכך שהבית ראוי לאכלוס ולמגורים. מה זה טופס 4 והאם ניתן לבצע חיבור חשמל קבוע ללא טופס 4

חיבור חשמל קבוע ללא טופס 4- הגשת הבקשה

לאחר שהבנייה מסתיימת, בעל היתר הבנייה (בעל המקרקעין בבית פרטי והיזם או הקבלן בבניין דירות) צריך להגיש בקשה לטופס 4 לידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. על מנת להגיש בקשה יש למלא מספר טפסים שאותם תוכלו לקבל במשרדי הוועדה המקומית או להוריד מאתר האינטרנט של הרשות. לאחר הגשת הבקשה יחל תהליך בדיקה של המבנה.

על מנת לקבל טופס 4 יש לעמוד במספר תנאים. במידה שאתם לא עומדים בתנאים הללו, תהליך קבלת טופס 4 יתעכב, לכן מומלץ לוודא עמידה בתנאים לפני הגשת הבקשה.

 

חיבור חשמל קבוע ללא טופס 4- תנאים

 • הבקשה לטופס 4 צריכה להיות חתומה על ידי מספר גורמים ביניהם עורך הבקשה, בעל היתר הבנייה, האחראי לביקורת והמודד.
 • אישור שהבנייה בפועל תואמת להיתר הבנייה בהתקבל ובהתאם לתנאים ולדרישות בו.
 • אישור מהנדס כי המבנה שנבנה ראוי למגורים, כי הוא מתאים לחיבור לתשתיות וכי נעשו בו עבודות חיזוק וייצוב בהתאם לדרישות בחוק.
 • אישור כי בוצעה בדיקת תקינות הבטון בשלד המבנה.
 • יש לצרף תעודה מטעם מכון התקנים המעידה על אטימות המרחבים המוגנים בבית בהתאם לדרישות בחוק. לתעודה יש לצרף דו"ח של המרחב המוגן ותצהיר מהנדס.
 • אישור אדריכל שנועד לבסס התאמה בין המבנה שנבנה בפועל לבין תוכנית הבנייה המקורית ואישור כי לא בוצעו שינויים או תוספות.
 • אישור מודד מוסמך כי הבנייה בפועל תואמת לתוכנית הבנייה. על המודד המוסמך לבצע מדידות וליצור שרטוט שאותו ניתן להשוות לתוכנית הבנייה.
 • אישור מכבי אש כי המבנה בטיחותי מפני אש בהתאם לתקני הבטיחות.
 • אישור של חברת הגז כי מערכת הגז שמישה ותקינה.
 • אישור כי מערכות הניקוז והאינסטלציה הוקמו בהתאם לתקן הנדרש. אישור זה ניתן על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ומוכרים והוא מעיד כי המבנה כולל את כל מערכות הניקוז הנדרשות על פי חוק וכי הם נבנו בהתאם לתקנים.
 • אישור לפינוי מבנים זמניים שהוקמו באתר הבנייה במהלך הבנייה בפועל.
 • אישור מהנדס קונסטרוקטור לגבי תקינות הבטון ותקינות השלד כולו.

 

חיבור חשמל קבוע ללא טופס 4- משך התהליך

קשה לענות באופן חד משמעי מה משך התהליך לקבל טופס 4, שכן אישור טופס 4 תלוי במספר גורמים שונים שחלקם קשורים אליכם וחלקם קשורים לרשות המקומית. יכולים להיות מקרים בהם יתקבל אישור על טופס 4 לאחר שבוע ויהיו מקרים בהם יתקבל אישור לאחר מספר חודשים.

לאחר שהגשתם בקשה לטופס 4, הוועדה המקומית תשלח מפקח מטעמה על מנת לוודא כי ההצהרות בטופס נכונות ולאמת את כלל האישורים. במידה שהמפקח אישר ואימת את כלל האישורים, המסמכים יגיעו לידי הרשות המקומית. הקבלן של הפרויקט יקבל מהרשות המקומית טופס שמחייב אותו לעבור בין המחלקות השונות ברשות המקומית ולקבל חתימות ואישורים סופיים. בין המחלקות הללו יהיו מחלקת כבישים, איכות הסביבה, רישוי בנייה, איכות צנרת המים והתשתיות, שיפור פני העיר, פיקוח ועוד.

כמובן שמול כל מחלקה יכול להיות תהליך בהתאם לדרישות שלה, ולכן קבלת האישור הסופי עלולה להתעכב.

לאחר שכל המחלקות נתנו את האישור שלהן והטופס חתום על ידי נציגים, יתקבל טופס 4 ויהיה אפשרי לחבר את המבנה לתשתיות המים, החשמל והתקשורת.

 

האם ניתן לבצע חיבור חשמל קבוע ללא טופס 4?

קודם כל נציין כי אכלוס מבנה ללא טופס 4 הוא עבירה חמורה על החוק, דינה של עבירה זו יכולה להיות קנסות גבוהים מאוד וסנקציות שונות. בין הסנקציות הללו נכלל חיבור החשמל.

מי שהחליט לאכלס את הבית לפני שקיבל טופס 4 יצטרך לשלם חשמל בתעריף גבוה מאוד של כ-13% יותר מהתעריף של שאר תושבי המדינה.

כמו כן, במקרים רבים, בית שאוכלס לפני קבלת טופס 4 לא יוכל להתחבר לתשתיות. כלומר, במידה שהסכימו לחבר אתכם לחשמל תשלמו תעריף גבוה. אך, במקרים מסוימים לא יהיה ניתן לבצע חיבור חשמל קבוע לבית שלא קיבל טופס 4. גם חיבור לתשתיות הנוספות לא יתבצע ביניהן חשמל, מים, כבלים, תקשורת, גז ועוד. כל החברות הללו מונחות לבקש לראות טופס 4 לפני החיבור. לכן, גם אם תכנסו להתגורר בבית, בלי תשתיות לא יהיה לכם מה לעשות בו.

בנוסף, אתם לא רוצים להסתכן בתקלות שיקרו בגלל בית שלא קיבל אישור אכלוס. בית כזה יכול להיות מסוכן מאוד לחיי אדם ולכן אל תתפשרו ואל תסכימו לרכוש או להיכנס להתגורר בבית שטרם קיבל טופס 4.

מתי כן יתבצע חיבור חשמל קבוע?

לאחר שמקבלים טופס 4, יש לכם שנה להתגורר במבנה. במהלך השנה הזו יש לתקן את כל הליקויים. במידה שלאחר שנה המבנה תקין וכל הליקויים תוקנו תקבלו תעודת גמר שמעידה כי הבנייה נגמרה. כלומר, טופס 4 הוא אישור אכלוס זמני ואילו תעודת הגמר היא אישור סופי. לאחר קבלת תעודת גמר ניתן לגשת לחברת החשמל ולבקש ממנה לחבר את המבנה לרשת החשמל הארצית באופן קבוע.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

אז מה היה לנו בכתבה:

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

החזון שלנו

במסגרת שירותי החברה, מעניקה לכם מרובעים המרכז להיתרי בניה תהליך של בחינת המצב הרגולטורי באזור המגורים שלכם, בדיקת תכנית הבנייה שעל בסיסה אתם מתכוונים להגיש את הבקשה להיתר ועל פי הצורך סיוע בגיבוש תכנית בנייה כזאת בליווי אדריכל ומהנדס בניין. בהמשך לכך, תגבש עבורכם החברה תיק מסמכים עם כל הטפסים, התכניות והמסמכים הנדרשים על מנת להגיש בקשה לקבלת היתר בניה, כשכל הבקשה והתיק מגובשים על פי הכללים וחוקי העזר הספציפיים של הרשות המקומית הספציפית.

 

-מרובעים היתרי בניה-

טופס 4
טופס 4 ללא אכלוס

טופס 4 הוא אחד האישורים הסופיים שאותם יש להגיש בתום תהליך בניית מבנה חדש בטרם ניתן יהיה לאכלס אותו. התפיסה

התקשרו עכשיו

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!

התקשרו עכשיו