צו הריסה

הבית הוא המקדש שלכם! אל תתפשרו על ספקים זולים בלי ניסיון!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

ככלל, בנייה היא דבר חיובי והריסה היא דבר שלילי. אבל מה קורה כאשר בנייה מסוימת מבוצעת בניגוד לחוק ובכך הופכת להיות אירוע שלילי עבור הציבור, גם אם נותרת חיובית עבור בעל המבנה? ובכן, בדיוק עבור המקרים הללו קיים הכלי השלטוני הקרוי צו הריסה. בשורות הבאות נספר לכם בדיוק מהו צו הריסה, באילו מקרים מוציאים צו כזה, מהם התנאים שבהם ניתן להוציא את הצו, מי מוסמך להוציא את הצו ומה אפשר לעשות במידה וצו כזה אכן הוצא נגדכם.

מהו צו הריסה ומי יכול להוציא צו כזה?

מדינה מתוקנת היא מדינה שחייבת להתנהל על פי חוק ובכל מדינה ישנה בדרך כלל סדרה ארוכה של חוקים העוסקים בתחום של תכנון ובנייה. חוקים אלה מיועדים להבטיח ששטחי המדינה מנוצלים בצורה הטובה ביותר למען הציבור, בצורה מסודרת ושוויונית ובהתאמה מלאה לאינטרסים של המדינה ושל הציבור כולו. אחד מהכלים החשובים ביותר שמעניקים חוקים אלה לרשויות השלטוניות הוא הכלי שנקרא היתר בנייה. כל מהלך בנייה בכל פיסת קרקע ברחבי המדינה, חייב לעבור בחינה של הרשות השלטונית הרלוונטית לפני שניתן יהיה לקבל היתר להוציא אותו אל הפועל הלכה למעשה. במקרים בהם מבוצעת בנייה ללא היתר, מדובר למעשה בבנייה שנעשתה שלא כדין ובמקרה כזה יש לרשות השלטונית את הזכות להוציא צו הריסה כנגד אותה בנייה.

צו הריסה הוא למעשה צו שאותו יכולה להוציא כל רשות שלטונית במטרה לחייב הריסה של מבנה. ככלל קיימים שני סוגים של צווי הריסה. הסוג הראשון הוא צו הריסה מנהלי והסוג השני הוא צו הריסה שיפוטי. צו מנהלי הוא צו שהוצא על ידי רשות שלטונית שאינה בית משפט – הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית שבתחומה ממוקם המבנה, הוועדה האזורית לתכנון ובנייה, הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, הצבא, משרד התחבורה, משרד ראש הממשלה או כל משרד אחר השייך לזרוע המבצעת. צו זה מוצא כאמור על ידי רשויות שלטוניות ללא הליך שיפוטי ולכן חלים עליו תנאים נוקשים כפי שנפרט מייד. צו הריסה שיפוטי הוא צו הריסה שהוצא על ידי בית המשפט, קרי הרשות השופטת ובמקרה כזה תוקף הצו, היקפו ואופן אכיפתו נקבעים כולם על ידי בית המשפט עצמו ועל פי שיקול דעתו.

צו הריסה יכול להינתן במצבים שונים ובראשם: הריסת מבנים שנבנו שלא כדין וללא היתר בנייה, הריסת מבנים שהוגדרו כמסוכנים לציבור ומחויבים בהריסה, הריסת מבנים כחלק מהליך אכיפתי (למשל הריסת בתי מחבלים על ידי כוחות הביטחון), הריסת מבנה בהתאם לאינטרס לאומי (למשל לצורך הנחת מסילת ברזל או סלילת עורק תחבורה ראשי). יחד עם זאת, מרבית צווי ההריסה מוצאים כנגד מבנים שנבנו שלא כדין ועל ידי ועדות התכנון והבנייה, בעיקר המקומיות.

צו הריסה הוא למעשה צו שאותו יכולה להוציא כל רשות שלטונית במטרה לחייב הריסה של מבנה.

האם כל פקיד יכול להוציא נגדכם צו הריסה?

ובכן, התשובה היא כן ולא. "כל פקיד" יכול להצביע על כך שצווי הריסה מוצאים בשרירות לב ותוך ניצול כוח שלטוני לרעה. בפועל, צווי הריסה מוצאים כנגד בנייה בלתי חוקית במטרה לשמור על מסגרת החוק ועל האינטרס הציבורי. בכל מקרה, צו הריסה מנהלי שהוצא על ידי "פקיד" ולא על ידי שופט, הוא צו שחלות עליו מגבלות שונות בהן הוא חייב לעמוד בכדי שניתן יהיה לאכוף אותו. כך למשל, צו הריסה מנהלי לא יינתן ללא הצהרת מהנדס מוסמך שקובע כי המבנה אינו חוקי או שהוא אינו עומד בכללים ההנדסיים הנדרשים. ללא הצהרת מהנדס כזה, לא יכולה אף רשות שלטונית להוציא צו הריסה מכל סוג שהוא. כמו כן, ישנם כללים ברורים לגבי מסגרת הזמנים שבה אפשר להוציא צו הריסה כזה. לגבי מבנה כללי, ניתן להוציא את הצו אך ורק עבור מבנים שאינם מאוכלסים וכל עוד בנייתם טרם נסתיימה או שטרם חלפו 6 חודשים מיום אכלוסם. במקרה של מבנה המיועד למגורים, מתקצרת תקופת 6 החודשים ל-30 יום בלבד. גם לאכיפת הצו יש מסגרת ברורה והצו חייב להיאכף בתוך לא יותר מ-60 ימים מאז מתן הצהרת מהנדס או במקרה של צו שיפוטי, בתוך לא יותר מ-60 יום מאז קבלת פסק הדין. בנוסף לכך, ובכך נעסוק כעת, גם אם הוצא נגדכם צו הריסה מנהלי, יש לכם תמיד את היכולת לפנות בבקשה לקבלת סעד מבית המשפט.

 

מה אפשר לעשות במקרה שהוצא נגדכם צו הריסה מנהלי?

במידה והוצא נגדכם צו הריסה שיפוטי, כלומר צו שניתן במסגרת פסק דין של בית משפט, היכולת שלכם להתמודד עמו היא די מוגבלת למעט היכולת לערער לערכאה גבוהה יותר, אם ישנה עילה לערעור כזה. במקרה של צו מנהלי, לעומת זאת, תמיד עומדת לרשותכם הזכות לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת סעד. יחד עם זאת, לבית המשפט אין סמכות לבטל צו הריסה מנהלי בכל מקרה ובכדי שבית המשפט יוכל באמת להתערב במקרה לבקשתכם, יהיה עליכם להוכיח לפחות אחת מן העילות הבאות:

  • בניגוד לעמדת הרשות השלטונית, המבנה נבנה כדין
  • הצו שהוצא נגדכם אינו עומד בהוראות החוק (לא ניתנה הצהרת מהנדס, ההצהרה אינה תקפה, ישנה הצהרה מנוגדת, הצו לא הוצא במסגרת הזמנים המופיעה בחוק וכן הלאה)
  • בית המשפט התרשם שנפל פגם חמור בהוצאת הצו (ניגוד עניינים, התעמרות באזרח, חוסר סמכות וכן הלאה)

מספיק שתוכלו להוכיח את אחת מן העילות הללו, הרי שתוכלו לקבל סעד מבית המשפט, בין בדמות עיכוב ביצוע עד לבירור המקרה ובין בדמות ביטול הצו לחלוטין. יחד עם זאת, בשורה התחתונה, עדיין יהיה עליכם להוכיח שהבנייה נעשתה על פי הדין ובכל מקרה שלא תוכלו להוכיח זאת, יוכל בית המשפט להוציא צו הריסה שיפוטי משלו, איתו כבר יהיה לכם קשה יותר להתמודד.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

אז מה היה לנו בכתבה:

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

החזון שלנו

במסגרת שירותי החברה, מעניקה לכם מרובעים המרכז להיתרי בניה תהליך של בחינת המצב הרגולטורי באזור המגורים שלכם, בדיקת תכנית הבנייה שעל בסיסה אתם מתכוונים להגיש את הבקשה להיתר ועל פי הצורך סיוע בגיבוש תכנית בנייה כזאת בליווי אדריכל ומהנדס בניין. בהמשך לכך, תגבש עבורכם החברה תיק מסמכים עם כל הטפסים, התכניות והמסמכים הנדרשים על מנת להגיש בקשה לקבלת היתר בניה, כשכל הבקשה והתיק מגובשים על פי הכללים וחוקי העזר הספציפיים של הרשות המקומית הספציפית.

 

-מרובעים היתרי בניה-

צו הריסה
צו הריסה שלא בוצע

צו הריסה הוא בסופו של דבר הוראה הניתנת על ידי רשות שלטונית או בית המשפט לבצע מהלך של הריסת מבנה,

צו הריסה
צו הריסה שיפוטי

ברוב מובהק של המקרים, צווי הריסה הניתנים למבנים בלתי חוקיים הם צווים מנהליים, כלומר צווים המוצאים על ידי רשות שלטונית

תוספת בניה
צו הריסה
צו הריסה מנהלי

צו הריסה הוא צו בעל משמעות דרמטית עבור כל מי שנגדו הוצא הצו וככזה, קיימת חקיקה מאוד סדורה סביב הנושא.

צו הריסה
צו הריסה התיישנות

צו שניתן על ידי בית המשפט במדינה מתוקנת אינו נאכף במשך 30 שנה ואין פוצה פה אך יש מצפצף –

התקשרו עכשיו

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!

התקשרו עכשיו