שאלות נפוצות

היתר בניה הוא אישור לביצוע שינויים במבנה קיים או להוסיף מבנה חדש, כפוף לזכויות הבנייה הקבועות בתכנית הבנייה הרלוונטית. ההיתר ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, על פי חוק. המסמך עצמו כולל תכניות, מפת מדידה ואישורים רשמיים של גורמים מורשים.

כל שינוי או בנייה הדורשים היתר, אך מבוצעים ללא היתר שכזה, מהווים עבירה פלילית על פי חוק.

על פי חוק התכנון והבניה אלו המקרים בהם נדרש להוציא היתר בנייה:

הקמה, הריסה או הקמה מחדש של מבנה;
תוספת חיצונית לבניין קיים כולל פרגולה, מרפסת, חלון, חניה, גדר, שער וכו';
שינוי בקירות חיצוניים;
שינויים בחלל הפנים של המבנה – רק במקרים שהשינוי דורש שינוי של שטח הדירה, של שלד המבנה, של מראה השטח או של רכוש משותף (צנרת ומשל);
סלילה או סגירת דרך;
חפירה או מילוי אשר יגרמו לשינוי של פני הקרקע, של יציבותה או של רמת בטיחותה;
הקמת תשתיות, עמודים או קירות תמך;
הצבת מבנה זמני (כולל מכולה);
שינוי השימוש במבנה ביחס לשימוש קודם.

שר הפנים מוסמך על פי חוק להגדיר שורה של עבודות בניה או שינוי במבנים, שעבורם אין צורך להוציא היתר בנייה:
שערים וגדרות;
גגונים וסככות;
שימוש נלווה במבנה;
מבנים טכניים;
מבנים זמניים;
מחסן;
מבנה של שומר;
עבודות פיתוח \ שיפור נגישות;
אנטנה או צלחת קליטה;
הריסה ופירוק.

הוכחת בעלות על נכס מצד המבקש.
חובת החתמת כל בעלי הזכויות בנכס בבית משותף או בקרקע משותפת.
חובת הגשת מפה טופוגרפית מעודכנת של אתר הבנייה (במקרה של הקמת מבנה) – מפה שנערכה על ידי מודד מוסמך במועד של לא יותר מחצי שנה לפני הבקשה..
הגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עם פירוט תוכנית הבניין או תוספת הבנייה, על גבי תשריט, בחתימת המהנדס האדריכל (והשכנים).
אפשר להגיש התנגדויות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
לאישור הבקשה נדרשים אישורים מגורמים נוספים, ביניהם: פיקוד העורף (בנושא ממ"ד), בזק, חברת החשמל, תקינות חומרי הבנייה, רשות העתיקות, תוכנית ביוב, שירותי כבאות והצלה.
חשוב לקחת בחשבון שיש לשלם אגרות בנייה והיטל השבחה.
במקרה של בקשה להקלה נדרש הליך נוסף: פרסום ב – 3 עיתונים (2 בתפוצה ארצית, ומקומון). באזור בו מתגוררים דוברי הערבית – ההודעה תפורסם גם בעיתון בערבית. יש גם להציב שלט בולט בחזית הקרקע או הבניין.

לפני רכישת בית פרטי צריך לבדוק אם יש בו חריגות בנייה. לשם כך יש לבדוק את נוסח הטאבו. מומלץ להיעזר בחברה המתמחה בהליכי רישוי והיתרי בניה, כלומר מישהו שיודע לבדוק לעומק תיקי בניין ותב"ע למיניהן, שחלות על הנכס.

במידה ונמצאו חריגות בנייה יש צורך להסדיר אותן. קיימות מספר דרכים להסדיר חריגות: רישוי מלא להיתר, הקלה, פטור מהיתר.

תכנית בניין עיר (תב"ע) נועדה להסדיר את כל נושא הבנייה בעיר או ברשות מסוימת. תב”ע תכלול את ייעוד השטח – שטח חקלאי, שטח מגורים, שטח המיועד למסחר ותעשייה, שטח ציבורי וכד'. בתב”ע גם יופיעו אחוזי הבנייה עבור כל סוג שטח. חשוב לדעת שתהליך שינוי תב”ע הוא תהליך ארוך ומורכב, ומומלץ להיעזר בחברה המתמחה בבנושא, על מנת לאסוף את כל החומרים הדרושים, לטפל ולהגיש את הבקשה באופן מקצועי, יסודי ומקיף. (בארץ עוד קיימות תכניות תב"ע מלפני קום המדינה).

יש לבדוק אם קיים היתר בנייה בתיק הבניין.

כיום, ברוב הרשויות תיקי הבניין סרוקים ואפשר למצוא אותם באתר של הוועדה המקומית.
במידה ותיק בניין מסיים עדיין לא סרוק, אין מנוס מהגעה לארכייון העיריה ולהזמין את תיק הבניין הרלוונטי.

בינתיים...

בשטח