מי אנחנו?

חברת "מרובעים" נולדה במטרה לספק שירות מקצועי לליווי לקוחות בתהליכים הקשורים בהוצאת היתרי בניה מרשויות עירוניות, על כל המשתמע מכך, ולשם מתן מענה מהיר, יעיל ומקצועי למעונינים במימוש זכויות בניה בנכסים שבבעלותם.

בשנים האחרונות, עם עליית המודעות הציבורית, המשפטית והתכנונית לכל הנושא של  זכויות בניה בכלל (וחריגות בניה בפרט) מצד אחד, ולאור הגישה המחמירה מצד הבנקים למשכנתאות וההקפדה מצד הרשויות המקומיות על מיגור תופעת הבניה ללא היתר בנכסי נדל"ן מצד שני, הדרישה לבדיקות תכנוניות טרום-בניה הפכה להכרחית.

חברת "מרובעים" נכנסת בדיוק במרווח הזה בין התכנון לבקשת ההיתרים הנחוצים, כולל טיפול ובירור של כל ההיבטים הנלווים. אנו מאמינים שלקוחותינו זכאים לקבל את כל המידע האפשרי על מנת לשיוכלו לקבל החלטה מושכלת.

אנו עובדים עם מגוון רב של גורמים הקשורים לתחום, ולכן אנו מסוגלים לספק מענה רחב ותשובות מפורטות ביריעה רחבה של נושאים.

בין השירותים שאנו מעניקים אפשר למצוא: איתור היתרי בניה מקוריים, טיפול בתוספות בניה, בדיקה (והכשרה) של עבירות בניה, בדיקות תב"ע, חלקות גובלות ועוד.