מרובעים

המרכז לטיפול היתרי בנייה

ליצירת קשר - מלאו פרטים ונחזור אליכם

מי אנחנו?

אודות

מי אנחנו? מרובעים המרכז להיתרי בניה רוצים לבנות בית חדש? אולי להקים מחסן? להוסיף מרפסת או לעשות שיפוץ יסודי בבית? בכל המקרים האלה אתם זקוקים להיתר בניה, שבלעדיו לא תוכלו לעשות דבר. בדיוק מהסיבה הזאת, יצאנו לבדוק עבורכם את השוק, שבתחילה לא ידענו כלל על קיומו, בו תוכלו למצוא אנשי מקצוע שינהלו עבורכם את כל התהליך שבסופו ימתין לכם היתר הבניה המיוחל. בדקנו, בדקנו וגם מצאנו – מרובעים המרכז להיתרי בניה היא ללא ספק החברה המומלצת שלנו בתחום הזה. מרובעים

קרא עוד »
היתרי בנייה

השירותים שלנו

שאלות נפוצות

היתר בניה הוא אישור לביצוע שינויים במבנה קיים או להוסיף מבנה חדש, כפוף לזכויות הבנייה הקבועות בתכנית הבנייה הרלוונטית. ההיתר ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, על פי חוק. המסמך עצמו כולל תכניות, מפת מדידה ואישורים רשמיים של גורמים מורשים.

כל שינוי או בנייה הדורשים היתר, אך מבוצעים ללא היתר שכזה, מהווים עבירה פלילית על פי חוק.

על פי חוק התכנון והבניה אלו המקרים בהם נדרש להוציא היתר בנייה:

הקמה, הריסה או הקמה מחדש של מבנה;
תוספת חיצונית לבניין קיים כולל פרגולה, מרפסת, חלון, חניה, גדר, שער וכו';
שינוי בקירות חיצוניים;
שינויים בחלל הפנים של המבנה – רק במקרים שהשינוי דורש שינוי של שטח הדירה, של שלד המבנה, של מראה השטח או של רכוש משותף (צנרת ומשל);
סלילה או סגירת דרך;
חפירה או מילוי אשר יגרמו לשינוי של פני הקרקע, של יציבותה או של רמת בטיחותה;
הקמת תשתיות, עמודים או קירות תמך;
הצבת מבנה זמני (כולל מכולה);
שינוי השימוש במבנה ביחס לשימוש קודם.

שר הפנים מוסמך על פי חוק להגדיר שורה של עבודות בניה או שינוי במבנים, שעבורם אין צורך להוציא היתר בנייה:
שערים וגדרות;
גגונים וסככות;
שימוש נלווה במבנה;
מבנים טכניים;
מבנים זמניים;
מחסן;
מבנה של שומר;
עבודות פיתוח \ שיפור נגישות;
אנטנה או צלחת קליטה;
הריסה ופירוק.

הוכחת בעלות על נכס מצד המבקש.
חובת החתמת כל בעלי הזכויות בנכס בבית משותף או בקרקע משותפת.
חובת הגשת מפה טופוגרפית מעודכנת של אתר הבנייה (במקרה של הקמת מבנה) – מפה שנערכה על ידי מודד מוסמך במועד של לא יותר מחצי שנה לפני הבקשה..
הגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עם פירוט תוכנית הבניין או תוספת הבנייה, על גבי תשריט, בחתימת המהנדס האדריכל (והשכנים).
אפשר להגיש התנגדויות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
לאישור הבקשה נדרשים אישורים מגורמים נוספים, ביניהם: פיקוד העורף (בנושא ממ"ד), בזק, חברת החשמל, תקינות חומרי הבנייה, רשות העתיקות, תוכנית ביוב, שירותי כבאות והצלה.
חשוב לקחת בחשבון שיש לשלם אגרות בנייה והיטל השבחה.
במקרה של בקשה להקלה נדרש הליך נוסף: פרסום ב – 3 עיתונים (2 בתפוצה ארצית, ומקומון). באזור בו מתגוררים דוברי הערבית – ההודעה תפורסם גם בעיתון בערבית. יש גם להציב שלט בולט בחזית הקרקע או הבניין.

לפני רכישת בית פרטי צריך לבדוק אם יש בו חריגות בנייה. לשם כך יש לבדוק את נוסח הטאבו. מומלץ להיעזר בחברה המתמחה בהליכי רישוי והיתרי בניה, כלומר מישהו שיודע לבדוק לעומק תיקי בניין ותב"ע למיניהן, שחלות על הנכס.

במידה ונמצאו חריגות בנייה יש צורך להסדיר אותן. קיימות מספר דרכים להסדיר חריגות: רישוי מלא להיתר, הקלה, פטור מהיתר.

תכנית בניין עיר (תב"ע) נועדה להסדיר את כל נושא הבנייה בעיר או ברשות מסוימת. תב”ע תכלול את ייעוד השטח – שטח חקלאי, שטח מגורים, שטח המיועד למסחר ותעשייה, שטח ציבורי וכד'. בתב”ע גם יופיעו אחוזי הבנייה עבור כל סוג שטח. חשוב לדעת שתהליך שינוי תב”ע הוא תהליך ארוך ומורכב, ומומלץ להיעזר בחברה המתמחה בבנושא, על מנת לאסוף את כל החומרים הדרושים, לטפל ולהגיש את הבקשה באופן מקצועי, יסודי ומקיף. (בארץ עוד קיימות תכניות תב"ע מלפני קום המדינה).

יש לבדוק אם קיים היתר בנייה בתיק הבניין.

כיום, ברוב הרשויות תיקי הבניין סרוקים ואפשר למצוא אותם באתר של הוועדה המקומית.
במידה ותיק בניין מסיים עדיין לא סרוק, אין מנוס מהגעה לארכייון העיריה ולהזמין את תיק הבניין הרלוונטי.

מדוע מומלץ להסדיר היתרי בנייה?

ניתן להטיל קנסות מסוגים שונים על עברייני חוק התכנון והבנייה. זאת, בנוסף להוצאת צו הריסה למבנה המדובר. 

כמו כן ניתן להטיל על העבריין עונש מאסר – בפועל או על תנאי – ודרישת התחייבות להימנע מביצוע עבירה דומה בעתיד.  

חוק קובע סכומי מקסימום, אך בדרך כלל התביעה אינה דורשת סכומים אלה, ובית המשפט גם הוא אינו מטיל סכומי מקסימום. קביעת הקנסות ושאר התשלומים תלויה בשיקולים רבים ומגוונים הקשורים לחומרת העבירה והיקפה. הרבה פעמים הצדדים מגיעים להסדר טיעון.

מהי טובת ההנאה שהושגה בפועל?

טובת ההאה היא הרווח של העבריין מהעבירה שביצע. לדוגמה דמי שכירות מהשכרת הנכס או התוספת

כאשר מדובר בבניה שלא כדין, טובת ההנאה כתוצאה מביצוע העבירה היא גם השבחת הנכס.

השבחה זו נוגעת לשוויו של הנכס, בין אם נמכר או הושכר. הרעיון הוא שמאחר וערכו של הנכס עלה לאחר (ועקב) ביצוע אותה בירת בנייה, הרי שעליית ערך זו היא טובת ההנאה. זה ישפיע על שומת הנכס תוך שימוש בגישה של היוון ההכנסות.

שיעור הקנס צריך להיקבע לאחר בחינת כל הנסיבות

קביעתו של גובה הקנס נעשית בכל מקרה לגופו, לאחר שבית המשפט בחן את נסיבות המקרה – כולל הנסיבות המפורטות להלן:

  • מה היקף הכספים שהתקבלו אצל העבריין (או שאותם חסך כתוצאה מביצוע העבירה);
  • האם בוצעה הריסה של המבנה לפני מתן גזר הדין? זה עשוי להוות שיקול מהותי שלא להטיל על הנאשם את כל הקנס לפי לחוק העונשין;
  • האם במסגרת גזר הדין ניתן צו הריסה? כי יתכן ובמועד קרוב הבנייה הבלתי חוקית תיהרס;
  • האם הוטלו על הנאשם קנסות נוספים?
  • מהי חומרת העבירות שבוצעו?
  • נסיבות נוספות שעשויות לשמש כשיקול לחומרה או לקולא בגזירת עונשו של העבריין