היתר בניה

פרגולות אלומיניום

טיפול בתוספות בנייה

תוספת בנייה היא כל תוספת מקורה למבנה קיים. לכל תוספת בנייה נדרשת הגשת תכנית לוועדה לתכנון ובנייה, שם היא תיבדק;

מסתור כביסה אלומיניום

בניית בקשות להיתר בנייה

  ההליכים לבקשת היתר בנייה כוללים: הוכחת בעלות על נכס מצד המבקש. חובת החתמת כל בעלי הזכויות בנכס בבית משותף

איתור היתרי בנייה מקוריים

היתר הבניה יימצא ברוב המקרים ברשות העירונית או במועצה האזורית בה קיים ורשום הנכס. כיום ניתן לאתר את ההיתר בצורה

Call Now Button