צו הריסה מנהלי תל אביב

הבית הוא המקדש שלכם! אל תתפשרו על ספקים זולים בלי ניסיון!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

צו הריסה מנהלי תל אביב הינו צעד אשר עושה העירייה בכדי למנוע עבירות בנייה שאינן עומדות בתקן החוק. צו הריסה מנהלי הינו צו שניתן לבצע אותו תוך 24 שעות מרגע בו מקבל הנאשם את הצו. הצו מגיע לנכס עצמו ומודבק עליו. בנוסף, מגיע הצו בדואר רשום אל הנאשם. ניתן יהיה לערער על צו זה באמצעות בקשה לביטול צו הריסה מנהלי או בקשה לעיכוב צו הריסה מנהלי.

מהו צו הריסה מנהלי?

צו הריסה מנהלי תל אביב הינו צו המוגש מטעם העירייה, צווים אלו מגיעים במטרה לסלק בנייה לא חוקית באתרי בנייה, בין אם מדובר עלצו הריסה מנהלי תל אביב הינו צעד אשר עושה העירייה בכדי למנוע עבירות בנייה שאינן עומדות בתקן החוק. צו הריסה מנהלי הינו צו שניתן לבצע אותו תוך 24 שעות מרגע בו מקבל הנאשם את הצו. שלבים ראשונים בתהליך הבנייה ובין אם מדובר על סוף תהליך הבנייה. לעיתים, גם ברגע בו כבר התבצע אכלוס יהיה ניתן להוציא צו הריסה מנהלי עבור אותו בניין. בית המשפט מתייחס באופן מאוד רציני ואפשר לומר גם קר מול צווי הריסה. הרשויות ובתי המשפט רוצים למגר תופעה זו ולכן, התמודדות מול צו הריסה מנהלי חייבת להיות מקצועית וחכמה.

בכדי שניתן יהיה להוציא את הצו לפועל הוא חייב לעמוד בתנאי בו הגשת התצהיר חתום על ידי מהנדס הוועדה המקומית. על המהנדס לציין כי אותו מבנה הוקם ללא היתר בנייה או חרג מהיתר הבנייה הקיים. כמו כן, צריך לציין המהנדס אם כי לפי ידיעתו נסתיימה הקמת המבנה לפני לא יותר משישים ימים לפני הגשת התצהיר. בנוסף, יש לציין האם המבנה מאוכלס למעלה משלושים ימים. צו הריסה מנהלי תל אביב יכול לצאת לפועל רק אם הוא עומד בתנאים אלו וכמו כן, רק לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של אותה ועדה מקומית.

כיצד מתבצע צו הריסה מנהלי תל אביב?

מחלקת פיקוח על בנייה בעיר מבצעת אכיפה של חוק התכנון והבנייה באופן תדיר ובתנאים הנכונים לחוק. יש סוגים שונים של צווים הכלולים באכיפה זאת:

  1. צו מנהלי להפסקת עבודה – השימוש בצו זה מחייב הפסקה של בנייה על פי סעיף 216 לחוק התכנון והבנייה.
  2. צו מנהלי להריסת עבירת בנייה (צו הריסה מנהלי) – על פי צו זה ומכח סעיף 221 לחוק התכנון והבנייה, צו זה מאפשר הריסה של בנייה חדשה.
  3. צו מנהלי להפסקת שימוש – צו זה נעשה מכוח סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה. על פי צו זה אנו מחויבים להפסיק את השימוש בנכס, בין אם מדובר על חריגה או היתר.
  4. צו הריסה מבית המשפט ללא הליך פלילי – צו זה נעשה מכוח סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה. הצו מאפשר לעירייה צו הריסה ללא ניהול הליך פלילי מול הנאשם.
  5. הגשת כתב אישום לבית משפט – כתב אישום יכול להיות מוגש מול שופט על רקע שימוש במקרקעין ללא היתר או בניגוד לתוכנית הבנייה המקורית. על הנאשם יהיה להסיר את העבירה וכמו כן, לשלם קנס כספי ובמקרים חריגים יהיה נדון למאסר.

האם ניתן לבטל צו הריסה מנהלי תל אביב?צו הריסה מנהלי תל אביב יכול לצאת לפועל רק אם הוא עומד בתנאים אלו וכמו כן, רק לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של אותה ועדה מקומית.

לא פשוט לבטל צו הריסה מנהלי, מדובר על תהליך שאינו עובד לטובתכם. לכן, כאשר אתם מתייעצים עם עורך דין בנוגע לפנייה לבית המשפט עבור ביטול הצו, עליכם לשקול כל צעד שלכם אל מול החוק. יש לכם עילה לדרוש את ביטול הצו אם אתם עומדים בתנאים הבאים: הבנייה בוצעה כדין ואם הוכח כי ביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעה עובדה מוגמרת. התנאי השני מחייב את השופט לבחון את סעיף 238 בחוק ולבדוק האם מדובר על בנייה שהסתיימה מעל שישים יום לפני מועד הגשת התצהיר, ובאם מדובר על בניין שאוכלס מעל שלושים יום לפני אותו מועד. יש תנאים מסוימים בהם בית המשפט יכול לפסוק לזכותכם, בין היתר בהיעדר של יסוד מהיסודות החוקיים. מצד שני, יש מקרים בהם בית המשפט אפילו לא ידון באותו מקרה. במקרים בהם המבנה שלכם מהווה סכנה לשוהים בו ולכל אחד באזור, צו הריסה מנהלי ייצא לפועל.

בעת התייעצות עם עורך דין אתם צריכים לאמוד את השיעור בו אתם תוכלו לצאת זכאים. קבלת צו הריסה מנהלי הוא דבר שיכול לתסכל אותנו נפשית, יכול למוטט אותנו כלכלית ולכן, יש לפעול בדרך נכונה ולא מתוך פזיזות. יהיו מקרים בהם הבניין אינו מסכן את הציבור ומשמש כמגורים. במקרה כזה התיק הוא לטובתנו.

מתי יש להגיש בקשה לביטול צו הריסה?תהליך צו הריסה מנהלי תל אביב הינו תהליך מאוד מסובך, אבל גם מאוד מהיר.

תהליך צו הריסה מנהלי תל אביב הינו תהליך מאוד מסובך, אבל גם מאוד מהיר. ייתכן ואתם תקבלו את הצו ללא שום התרעה, ביום בהיר אחד תקומו בבוקר ותראו את הצו מודבק על הנכס שלכם. מרגע קבלת צו ההריסה, יש לכם שלושה ימים להגיש את הבקשה לביטולו. בעל הנכס אשר הוצא נגדו הצו רשאי לפנות לבית המשפט לעניינים מקומיים בכדי להתחיל בתהליך בקשת ביטול הצו או בקשת דחייה. מרגע הבקשה, על בעל הנכס להוכיח את הזכאות שלו שלא עבר על החוק לטענתו. נזכיר, בצו מצורף תצלומים וכמו כן, היתרים רלוונטיים לבנייה הנוכחית. יש שלושה מקרים לפיהם נוכל לנמק את בקשת הדחייה: הצו הוצא בניגוד לחוות דעת מהנדס, קיימת הוכחה שביצוע הצו אינו דרוש למניעת עובדה מוגמרת, נפל פגם בצו המנהלי המבטל את תוקפו. לאחר מכן, רשאי בית המשפט לשקול האם לבטל את הצו או לדחות את הבקשה שלכם.

ליווי של חברה מקצועית או עורך דין מאותו התחום הינה קריטית. המחיר אותו תשלמו עבור שכר טרחה משתנה בהתאם לבעל המקצוע ומורכבות העבודה. מוטב לציין, בעל מקצוע אמין ומקצועי יידע להגיד לכם אם רלוונטי בכלל להגיש את הבקשה לבית המשפט או שלא.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

אז מה היה לנו בכתבה:

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

החזון שלנו

במסגרת שירותי החברה, מעניקה לכם מרובעים המרכז להיתרי בניה תהליך של בחינת המצב הרגולטורי באזור המגורים שלכם, בדיקת תכנית הבנייה שעל בסיסה אתם מתכוונים להגיש את הבקשה להיתר ועל פי הצורך סיוע בגיבוש תכנית בנייה כזאת בליווי אדריכל ומהנדס בניין. בהמשך לכך, תגבש עבורכם החברה תיק מסמכים עם כל הטפסים, התכניות והמסמכים הנדרשים על מנת להגיש בקשה לקבלת היתר בניה, כשכל הבקשה והתיק מגובשים על פי הכללים וחוקי העזר הספציפיים של הרשות המקומית הספציפית.

 

-מרובעים היתרי בניה-

ביטול צו הריסה
ביטול צו הריסה שיפוטי

כאשר רשות שלטונית מוציאה נגדכם צו הריסה מנהלי, יש לכם תמיד את היכולת לפנות לערכאות משפטיות ולבקש עיכוב ביצוע או

תוספת בניה
ביטול צו הריסה
ביטול צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי הינו צו הומצא על ידי הוועדה המקומית כדי להרוס ולהפחית מקרים של בנייה ללא היתר. המבנה שלנו

ביטול צו הריסה
בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

בקשה לביטול צו הריסה מנהלי זאת הדרך היחידה בה אתם יכולים למנוע הרס של מבנה לאחר שהוגש צו הריסה כנגדכם.

התקשרו עכשיו

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!

התקשרו עכשיו