בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

הבית הוא המקדש שלכם! אל תתפשרו על ספקים זולים בלי ניסיון!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

בקשה לביטול צו הריסה מנהלי זאת הדרך היחידה בה אתם יכולים למנוע הרס של מבנה לאחר שהוגש צו הריסה כנגדכם. המטרה של צו זה הוא למנוע בנייה לא חוקית ברשויות השונות ולכן, מדובר על צו מאוד תקיף. ניתן יהיה לבצע את תהליך ההריסה תוך 24 שעות מרגע חתימת הצו על ידי מהנדס מטעם הרשות.

מהו צו הריסה מנהלי?

על פי חוק, צו הריסה מנהלי (סעיף 238 בחוק התכנון והבנייה) הינו צו הדורש חוות דעת מנומקת מצד מהנדס הרשות המקומית. ההריסהבקשה לביטול צו הריסה מנהלי זאת הדרך היחידה בה אתם יכולים למנוע הרס של מבנה לאחר שהוגש צו הריסה כנגדכם. יכולה לחול על מבנה שלם, על חלק מסוים בו ולמעשה, על כל חלק בתוך מבנה אשר לא נבנה בהיתר בנייה או שיש חריגה בהתאם לתנאי החוק. צו הריסה מנהלי מגיע במקרים בעלי חומרה גבוהה ולכן, משך זמן התהליך הינו מזורז. צו הריסה מנהלי יכול גם לכלול במקרים רבים אישור פלילי מכיוון שמדובר על עבירה על החוק.

צו הריסה מנהלי מתקבל תחת התנאים הבאים: בנייה תוך הפרה מוחלטת של החוק, בנייה מעבר לתקן אותו מעניק לכם היתר הבנייה, שינוי ייעוד היתר הבנייה (הפיכת מקום מסחרי למקום מגורים לדוגמא), בנייה אשר החלה לפני קבלת אישור רשמי.

מתי נכון להגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי?

מכיוון שצו הריסה מנהלי יכול להתחיל לרקום עור וגידים תוך 24 שעות, בקשה לביטול צו הריסה מנהלי חייבת להיות מוגשת תוך פרק זמן קצר. צו ההריסה נשלח אליכם בדואר רשום ומודבר על הנכס עצמו מטעם הוועדה המקומית. הצו כולל בתוכו את כל הפירוט של החריגה, צילומי אוויר, צילום של עבירות בנייה ולעיתים, זימון לחקירה. קבלת הצו יכולה לגרום לנו לעבוד באופן פזיז, אבל כדי שנוכל באמת לבטל את הצו, עלינו להגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי באמצעות חברה מקצועית, עורך דין וכד'. במקרה בו אתם מאמינים שהצדק אתכם או שיש לכם עילות לדחיית הצו, אתם יכולים לנמק את הבקשה שלכם בליווי עורך דין ובכך, למנוע הריסה של מבנה.

חשוב להדגיש, ניתן להוציא לפועל את הצו תוך 24 שעות מקבלתו. לכן, בקשה לביטול צו הריסה מנהלי חייבת להיות סמוכה לקבלת הצו.מכיוון שצו הריסה מנהלי יכול להתחיל לרקום עור וגידים תוך 24 שעות, בקשה לביטול צו הריסה מנהלי חייבת להיות מוגשת תוך פרק זמן קצר. אבל לפני שאתם מקבלים את המציאות העכשווית, יש דרכים אשר יעזרו לכם למנוע הוצאה לפועל של הצו. יש לכם זכות לבקש דחייה, עיכוב או ביטול של הצו תחת סיבות שונות, בין היתר כאשר מדובר על מקום מגורים, עבירה בתום לב ועוד.

חשוב להדגיש, בקשה לביטול צו הריסה מנהלי אינה דוחה את ההריסה, יהיה עליכם שלוח בנוסף גם בקשה לעיכוב צו הריסה מנהלי. בית המשפט שאי לעכב את צו ההריסה עד 15 יום ולעיתים ניתנות הארכות. יש מסגרת זמנים שונה בכל הנוגע לביצוע צו הריסה מנהלי.
1. הקמת בניין לא הסתיימה – יושב ראש הוועדה רשאי להוציא צו רק במקרים בהם הקמת הבניין לא הסתיימה, או במקרים בהם לא עברו יותר משישים ימים מאז שנסתיימה.
2. אכלוס – אם הבניין אוכלס, אין רשאי ראש הוועדה לאחר את הצו יותר משלושים יום לפני הגשת התצהיר. בסופו של דבר, התנאים מסכמים שאין לבצע צו הריסה מנהלי כל עוד לא עברו תשעים ימים מיום שנסתיימה הקמת הבניין או אכלוס המבנה.
ברגע בו אתם חוברים לעורך דין מקצועי, הוא מכיר את כל הנהלים בחוק ויכול למצוא את האסמכתא הנכונה עבור בקשה לביטול צו הריסה מנהלי.

מדוע אנחנו מקבלים צו הריסה מנהלי?

צו הריסה מנהלי לא חייב להיות תקף על המבנה כולו. במקרים מסוימים, אנשים לא מודעים למה מותר לעשות כחוק ומה אסור ובעל

ברגע בו אתם חוברים לעורך דין מקצועי, הוא מכיר את כל הנהלים בחוק ויכול למצוא את האסמכתא הנכונה עבור בקשה לביטול צו הריסה מנהלי.

המקצוע אשר נמצא לצידכם, לא עובד באופן חוקי. לדוגמא, יש מקרים רבים בהם הוספת פרגולה למבנה דורשת היתר בנייה, כמו כן גם בריכה או כל הוספת חדר בבית. הסיבה לכך שאנחנו צריכים היתר בנייה היא כדי להבטיח את בטיחות הוספת החדר. לכל מבנה יש את התקנים שלו, עומס מסוים בו הוא יכול לעמוד וללא אישור קונסטרוקטור והיתר בנייה, אסור לכם על פי חוק להוסיף אובייקטים שונים למבנה – בדרך כלל חיצוניים. מצד שני, לא כל שיפוץ פנימי דורש היתר בנייה, כל עוד אין שינוי מהותי במבנה. לכן, עליכם להכיר מתי נדרש היתר בנייה וכמו כן, במקרה בו אתם רוכשים מבנה אתם חייבים לבדוק בתור התחלה שלאותו מבנה אין חריגה.

ברגע בו יש חריגה כלשהי למבנה שרכשתם, אתם אלו שישאו באחריות ולאו דווקא מוכר הנכס. במקרים כאלה כל עוד התוספת אינה מסכנת את הציבור, ניתן יהיה להוציא היתר בנייה בדיעבד. מרגע בו קיבלתם צו הריסה מנהלי, הברירה היחידה שיש לכם היא להגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי מטעמים שונים. חשוב להדגיש, ברגע בו המבנה שלכם או התוספת מסכן את הציבור, סביר להניח שהבקשה לא תאושר על ידי הגורמים.
משך זמן הטיפול בצווי הריסה
משך זמן הטיפול בצווי הריסה אשר לא נוהל לגביהם הליך משפטי כללי (136) מתחיל בטיפול בעבירות בנייה ופתיחת תיק מול מערכת פיקוח הבניה. לאחר מכן יש להפיק תצהיר מטעם מפקח המתאר בנייה אסורה ויש שמהנדס העיר יחתום על הצו הזה. לאחר מכן, התיק מועבר לטיפול מצד מחלקת המבצעים, יש להדביק את הצו בנכס בו בוצעה העבירה (זה הזמן בו מתחיל לתקתק שעון החול מבחינתכם). בתיאום מול משטרת ישראל ביצוע ההריסה מתחיל עם סיוע של קבלני הריסה. בתום התהליך תופק הודעה על ביצוע הריסה וסגירת התיק מול מערכת פיקוח ובניה.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

אז מה היה לנו בכתבה:

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

החזון שלנו

במסגרת שירותי החברה, מעניקה לכם מרובעים המרכז להיתרי בניה תהליך של בחינת המצב הרגולטורי באזור המגורים שלכם, בדיקת תכנית הבנייה שעל בסיסה אתם מתכוונים להגיש את הבקשה להיתר ועל פי הצורך סיוע בגיבוש תכנית בנייה כזאת בליווי אדריכל ומהנדס בניין. בהמשך לכך, תגבש עבורכם החברה תיק מסמכים עם כל הטפסים, התכניות והמסמכים הנדרשים על מנת להגיש בקשה לקבלת היתר בניה, כשכל הבקשה והתיק מגובשים על פי הכללים וחוקי העזר הספציפיים של הרשות המקומית הספציפית.

 

-מרובעים היתרי בניה-

ביטול צו הריסה
ביטול צו הריסה שיפוטי

כאשר רשות שלטונית מוציאה נגדכם צו הריסה מנהלי, יש לכם תמיד את היכולת לפנות לערכאות משפטיות ולבקש עיכוב ביצוע או

תוספת בניה
ביטול צו הריסה
ביטול צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי הינו צו הומצא על ידי הוועדה המקומית כדי להרוס ולהפחית מקרים של בנייה ללא היתר. המבנה שלנו

ביטול צו הריסה
צו הריסה מנהלי תל אביב

צו הריסה מנהלי תל אביב הינו צעד אשר עושה העירייה בכדי למנוע עבירות בנייה שאינן עומדות בתקן החוק. צו הריסה

התקשרו עכשיו

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!

התקשרו עכשיו