צו הריסה מנהלי

הבית הוא המקדש שלכם! אל תתפשרו על ספקים זולים בלי ניסיון!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

צו הריסה הוא צו בעל משמעות דרמטית עבור כל מי שנגדו הוצא הצו וככזה, קיימת חקיקה מאוד סדורה סביב הנושא. בשורות הבאות נספר לכם מהו צו הריסה, מהו המקרה הפרטי של צו הריסה מנהלי, מהן המגבלות שחלות בכל מקרה של מתן צו כזה, באילו מקרים ניתן צו כזה וכיצד יכול בעל נכס שנגדו הוצא צו הריסה, להתמודד עם הצו.

 

צו הריסה מהו?

ובכן, הדבר הראשון שנרצה להתייחס אליו בשורות אלה הוא ההגדרה של צו הריסה. אז מהו בעצם צו הריסה? ובכן, צו הריסה הוא צוהצו המוצא הוא צו הריסה מנהלי, כלומר צו הריסה שמוצא על ידי רשויות הזרוע המבצעת. שניתן על ידי כל רשות שלטונית שהיא להריסת מבנה. ברובם המכריע של המקרים, מדובר בצו המוצע על ידי ועדות התכנון והבנייה השונות, החל מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה שאחראית על המבנים בתחומי הרשות המקומית לה היא שייכת, דרך הוועדה האזורית וכלה בוועדה הארצית לתכנון ובנייה. צו הריסה יכול להינתן גם על ידי רשויות שלטוניות אחרות. כך למשל, יכול הצבא להוציא צבא הריסה ויכול גם משרד התחבורה או משרד ראש הממשלה להוציא צו הריסה, למשל לצורך פינוי מבנה מנתיב שבו מעוניינת המדינה לסלול מסילת ברזל. בכל המקרים הללו, הצו המוצא הוא צו הריסה מנהלי, כלומר צו הריסה שמוצא על ידי רשויות הזרוע המבצעת.

באילו מקרים מוצא צו הריסה מנהלי?

צו הריסה מנהלי יכול להינתן בשורה ארוכה של מקרים. המקרים השכיחים ביותר הם מקרים בהם מדובר במבנה בלתי חוקי, כלומר מבנה או תוספת בנייה שנבנו ללא היתר בנייה מתאים. במקרה כזה מי שמוציא את הצו היא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית שבתחומה ממוקם המבנה. במקרים רבים הצו מוצע גם על ידי הוועדה האזורית או ארצית לתכנון ובנייה, בהתאם לאופי המבנה ולסיבה שבגינה מוצא הצו. צו הריסה מנהלי יכול להינתן גם למבנים מסוכנים, כלומר מבנים שאינם ראויים למגורים ומהווים סכנה לציבור. צו הריסה יכול כאמור להינתן גם על ידי רשויות שלטוניות אחרות, לאו דווקא במקרים בהם המבנה הוא בלתי חוקי, אלא דווקא במקרים בהם האינטרס של המדינה מחייב את הריסת המבנה והחוק מעניק לגורם מוציא הצו את הסמכות להרוס את המבנה לטובת אינטרס המדינה. הנחת מסילת ברזל או סלילת עורק תחבורה ראשי הן דוגמאות לאינטרסים כאלה, שבהם בהחלט אפשר למצוא הצדקה להריסת מבנה שעצם קיומו לא מאפשר את סלילת הכביש או הנחת מסילת הברזל. אחרי שאמרנו את כל זה, המקרים השכיחים ביותר שבהם מוצא צו הריסה מנהלי הם מקרים של בנייה בלתי חוקית.

 

מהם התנאים בהם ניתן להוציא צו הריסה מנהלי?

מעצם הגדרתו, צו הריסה מנהלי הוא צו שניתן על ידי השכבה הפקידותית של השלטון, ללא משפט וללא הליך מסודר לבחינת נסיבות העניין. ככזה, נחשב הצו המנהלי לצו "חלש" יותר שחולשתו נובעת מההגבלות החלות עליו על פי חוק. הגבלות אלה מפורטות במסגרת התנאים ההכרחיים להוצאת הצו ולאכיפתו ואלו כוללים:

הצהרת מהנדס – תצהיר של מהנדס הרשות המקומית או כל מהנדס או אדריכל אחר, שעל פי חוות דעתו, הבניין נבנה שלא כדין או שהוא אינו עומד בכללים ההנדסיים הנדרשים ולכן חייב בהריסה. הצהרת המהנדס הוא תנאי הכרחי בכל מתן צו הריסה מנהלי וללא הצהרה כזאת לא יכולה אף רשות לתת צו הריסה לאף מבנה.

לוח זמנים – לאור חומרת ההשלכות של מתן צו הריסה, נקבע לוח זמנים מאוד קפדני שבמסגרתו יכולה הרשות השלטונית לתת צו הריסה מנהלי וגם לאכוף אותו. כך למשל, במבנה כללי ניתן להוציא צו הריסה אך ורק אם המבנה אינו מאוכלס ובנייתו טרם הסתיים או שלא חלפו 6 חודשים מאז בנייתו. במקרה של מבנה המיועד למגורים מתקצר לוח הזמנים מ-6 חודשים כאמור ל-30 ימים בלבד מיום אכלוס המבנה. גם לאחר שהוצא הצו וגם אם הוצא במסגרת לוח הזמנים הנדרש, ישנו לוח זמנים נוסף שבו חייבת הרשות לעמוד וזהו לוח הזמנים לאכיפת הצו. לוח זמנים זה מגדיר שהצו חייב להיאכף, כלומר המבנה חייה להיהרס בתוך 60 ימים מאז קבלת הצהרת המהנדס (או 60 ימים מאז מתן פסק דין על ידי בית משפט, אם כי כאן מדובר כבר בצו הריסה שיפוטי). בשנת 2017 הוכנס תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה ובו הורחב לוח הזמנים שעומד לרשות הרשות השלטונית בכדי להוציא ולאכוף את צו ההריסה.

הוצא נגדכם צו הריסה מנהלי – מה באפשרותכם לעשות?

במידה והוצא נגדכם צו הריסה מנהלי ולא משנה מאיזו סיבה, עומדת לכם הזכות לפנות לבית המשפט בבקשת ביטול הצו או בבקשת עיכוב ביצוע. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט בתוך לא יותר מ-15 ימים מאז קבלת הצו. במידה וברשות המקומית בה ממוקם המבנה מתנהל בית משפט לעניינים מקומיים, הנושא יתברר בבית משפט זה. בכל מקרה אחר, הנושא יתברר במסגרת בית משפט השלום. יחד עם זאת, חשוב לדעת שלבית המשפט יש מסגרת סמכות מאוד מוגדרת בה הוא יכול להתערב במקרה של צו הריסה מנהלי שהוצא. לשם התערבות בית המשפט יש להוכיח אחת משלוש העילות הבאות:

  • המבנה שנגדו הוצא הצו נבנה כדין
  • צו ההריסה ניתן שלא על פי חוק (למשל ללא הצהרת מהנדס או שלא במסגרת לוח הזמנים הקבוע בחוק)
  • לדעת בית המשפט, נפל פגם מהותי בתהליך הוצאת הצו (התעמרות באזרח, חוסר סמכות, ניגוד עניינים וכן הלאה)

אם יש באפשרותכם להציג טענות כבדות משקל עבור אחת מן העילות המפורטות לעיל, יוכל בית המשפט להתערב לטובתכם, לעכב את הביצוע עד לבירור העניין ובמקרים מסוימים אף לקבל החלטה על ביטול הצו.

תוספת בניה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

אז מה היה לנו בכתבה:

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

החזון שלנו

במסגרת שירותי החברה, מעניקה לכם מרובעים המרכז להיתרי בניה תהליך של בחינת המצב הרגולטורי באזור המגורים שלכם, בדיקת תכנית הבנייה שעל בסיסה אתם מתכוונים להגיש את הבקשה להיתר ועל פי הצורך סיוע בגיבוש תכנית בנייה כזאת בליווי אדריכל ומהנדס בניין. בהמשך לכך, תגבש עבורכם החברה תיק מסמכים עם כל הטפסים, התכניות והמסמכים הנדרשים על מנת להגיש בקשה לקבלת היתר בניה, כשכל הבקשה והתיק מגובשים על פי הכללים וחוקי העזר הספציפיים של הרשות המקומית הספציפית.

 

-מרובעים היתרי בניה-

צו הריסה
צו הריסה שלא בוצע

צו הריסה הוא בסופו של דבר הוראה הניתנת על ידי רשות שלטונית או בית המשפט לבצע מהלך של הריסת מבנה,

צו הריסה
צו הריסה

ככלל, בנייה היא דבר חיובי והריסה היא דבר שלילי. אבל מה קורה כאשר בנייה מסוימת מבוצעת בניגוד לחוק ובכך הופכת

צו הריסה
צו הריסה שיפוטי

ברוב מובהק של המקרים, צווי הריסה הניתנים למבנים בלתי חוקיים הם צווים מנהליים, כלומר צווים המוצאים על ידי רשות שלטונית

צו הריסה
צו הריסה התיישנות

צו שניתן על ידי בית המשפט במדינה מתוקנת אינו נאכף במשך 30 שנה ואין פוצה פה אך יש מצפצף –

התקשרו עכשיו

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!

התקשרו עכשיו