עונש על אכלוס ללא טופס 4

הבית הוא המקדש שלכם! אל תתפשרו על ספקים זולים בלי ניסיון!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

תהליך הבנייה הוא תהליך ארוך מאוד כאשר אחד הדברים שמעכבים אותו במיוחד הוא קבלת אישורים. לפעמים יכולים להמתין לאכלס מבנה במשך זמן רב, אפילו שהוא מוכן, רק כי טרם התקבלו אישורים. ללא טופס 4, אסור לאכלס מבנים למגורים. מה יהיה עונש על אכלוס ללא טופס 4? על כך במאמר הבא.

 

עונש על אכלוס ללא טופס 4- מה זה טופס 4?

טופס 4 הוא טופס שמהווה את אחד האישורים הסופיים בתהליך הבנייה של בתים פרטיים ובניינים חדשים (בעת שיפוץ לא צריך לקבל טופס 4).טופס 4 הוא למעשה הטופס שמעיד כי המבנה מתאים למגורים וכי הוא ראוי לאכלוס בני אדם. במידה שיש תקלות במבנה יהיה צורך לטפל בהן לפני קבלת האישור. חשוב מאוד להבין כי כל תקלה כזו עלולה לסכן חיי אדם ולכן אין להקל ראש בקבלת טופס 4.
שימו לב כי טופס 4 הוא אישור אכלוס זמני שתקף לשנה אחת בלבד. במהלך השנה הזאת יוודאו כי המבנה אכן עומד בתקנים.
טופס 4 מאושר על ידי מהנדס מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. המהנדס יבדוק את המבנה, יבצע בדיקת כשירות, חיבור לתשתיות ועוד. חשוב להבין כי גם אם המבנה ראוי למגורים אך הבנייה לא תואמת את היתרי הבנייה שהתקבלו, לא יאשרו את קבלת טופס 4.

ללא טופס 4, אסור לאכלס מבנים למגורים. מה יהיה עונש על אכלוס ללא טופס 4

עונש על אכלוס ללא טופס 4 – הגשת בקשה

לאחר שהבנייה מסתיימת, בעל היתר הבנייה (בעל המקרקעין בבית פרטי והיזם או הקבלן בבניין דירות) צריך להגיש בקשה לטופס 4 לידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. על מנת להגיש בקשה יש למלא מספר טפסים שאותם תוכלו לקבל במשרדי הוועדה המקומית או להוריד מאתר האינטרנט של הרשות. לאחר הגשת הבקשה יחל תהליך בדיקה של המבנה.

על מנת לקבל טופס 4 יש לעמוד במספר תנאים-

 • הבקשה לטופס 4 צריכה להיות חתומה על ידי מספר גורמים ביניהם עורך הבקשה, בעל היתר הבנייה, האחראי לביקורת והמודד.
 • אישור שהבנייה בפועל תואמת להיתר הבנייה בהתקבל ובהתאם לתנאים ולדרישות בו.
 • אישור מהנדס כי המבנה שנבנה ראוי למגורים, כי הוא מתאים לחיבור לתשתיות וכי נעשו בו עבודות חיזוק וייצוב בהתאם לדרישות בחוק.
 • אישור כי בוצעה בדיקת תקינות הבטון בשלד המבנה.
 • יש לצרף תעודה מטעם מכון התקנים המעידה על אטימות המרחבים המוגנים בבית בהתאם לדרישות בחוק. לתעודה יש לצרף דו"ח של המרחב המוגן ותצהיר מהנדס.
 • אישור אדריכל שנועד לבסס התאמה בין המבנה שנבנה בפועל לבין תוכנית הבנייה המקורית ואישור כי לא בוצעו שינויים או תוספות.
 • אישור מודד מוסמך כי הבנייה בפועל תואמת לתוכנית הבנייה. על המודד המוסמך לבצע מדידות וליצור שרטוט שאותו ניתן להשוות לתוכנית הבנייה.
 • אישור מכבי אש כי המבנה בטיחותי מפני אש בהתאם לתקני הבטיחות.
 • אישור של חברת הגז כי מערכת הגז שמישה ותקינה.
 • אישור כי מערכות הניקוז והאינסטלציה הוקמו בהתאם לתקן הנדרש. אישור זה ניתן על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ומוכרים והוא מעיד כי המבנה כולל את כל מערכות הניקוז הנדרשות על פי חוק וכי הם נבנו בהתאם לתקנים.
 • אישור לפינוי מבנים זמניים שהוקמו באתר הבנייה במהלך הבנייה בפועל.
 • אישור מהנדס קונסטרוקטור לגבי תקינות הבטון ותקינות השלד כולו.

כל האישורים הללו, נדרשים על מנת שתוכלו לקבל טופס 4. את כלל האישורים עליכם להציג לוועדה המקומית בעת הגשת הבקשה לטופס 4. יש לקחת בחשבון כי כאשר אתם מגישים בקשה לטופס 4 היא תוביל לבדיקה קפדנית מטעם הוועדה המקומית ובמידה שיתגלו כשלים כלשהם לא תקבלו את הטופס ובמקרים מסוימים אף יהיה צורך בפירוק חלקים במבנה.

עונש על אכלוס ללא טופס 4 -קודם כל יש לקחת בחשבון כי מדובר בעבירה על החוק, שדינה יכול להיות קנסות וסנקציות שונות.

עונש על אכלוס ללא טופס 4- מה כולל התהליך?

לאחר שהגשתם בקשה לטופס 4, הוועדה המקומית תשלח מפקח מטעמה על מנת לוודא כי ההצהרות בטופס נכונות ולאמת את כלל האישורים. במידה שהמפקח אישר ואימת את כלל האישורים, המסמכים יגיעו לידי הרשות המקומית. הקבלן של הפרויקט יקבל מהרשות המקומית טופס שמחייב אותו לעבור בין המחלקות השונות ברשות המקומית ולקבל חתימות ואישורים סופיים. בין המחלקות הללו יהיו מחלקת כבישים, איכות הסביבה, רישוי בנייה, איכות צנרת המים והתשתיות, שיפור פני העיר, פיקוח ועוד.
כמובן שמול כל מחלקה יכול להיות תהליך בהתאם לדרישות שלה, ולכן קבלת האישור הסופי עלולה להתעכב.
לאחר שכל המחלקות נתנו את האישור שלהן והטופס חתום על ידי נציגים, יתקבל טופס 4 ויהיה אפשרי לחבר את המבנה לתשתיות המים, החשמל והתקשורת.

קשה לענות באופן חד משמעי מה משך התהליך לקבל טופס 4, שכן אישור טופס 4 תלוי במספר גורמים שונים שחלקם קשורים אליכם וחלקם קשורים לרשות המקומית. יכולים להיות מקרים בהם יתקבל אישור על טופס 4 לאחר שבוע ויהיו מקרים בהם יתקבל אישור לאחר מספר חודשים.

אז מהו עונש על אכלוס ללא טופס 4?

קודם כל יש לקחת בחשבון כי מדובר בעבירה על החוק, שדינה יכול להיות קנסות וסנקציות שונות.
מי שהחליט לאכלס את הבית לפני שקיבל טופס 4 יצטרך לשלם חשמל בתעריף גבוה מאוד של כ-13% יותר מהתעריף של שאר תושבי המדינה.
כמו כן, במקרים רבים, בית שאוכלס לפני קבלת טופס 4 לא יוכל להתחבר לתשתיות. כלומר, במידה שהסכימו לחבר אתכם לחשמל תשלמו תעריף גבוה. אך, במקרים מסוימים לא יחברו בית שלא קיבל טופס 4 לתשתיות השונות ביניהן חשמל, מים, כבלים, תקשורת, גז ועוד. כל החברות הללו מונחות לבקש לראות טופס 4 לפני החיבור. לכן, גם אם תכנסו להתגורר בבית, בלי תשתיות לא יהיה לכם מה לעשות בו.
בנוסף, אתם לא רוצים להסתכן בתקלות שיקרו בגלל בית שלא קיבל אישור אכלוס. בית כזה יכול להיות מסוכן מאוד לחיי אדם ולכן אל תתפשרו ואל תסכימו לרכוש או להיכנס להתגורר בבית שטרם קיבל טופס 4.

תוספת בניה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
074-7765985

אז מה היה לנו בכתבה:

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

החזון שלנו

במסגרת שירותי החברה, מעניקה לכם מרובעים המרכז להיתרי בניה תהליך של בחינת המצב הרגולטורי באזור המגורים שלכם, בדיקת תכנית הבנייה שעל בסיסה אתם מתכוונים להגיש את הבקשה להיתר ועל פי הצורך סיוע בגיבוש תכנית בנייה כזאת בליווי אדריכל ומהנדס בניין. בהמשך לכך, תגבש עבורכם החברה תיק מסמכים עם כל הטפסים, התכניות והמסמכים הנדרשים על מנת להגיש בקשה לקבלת היתר בניה, כשכל הבקשה והתיק מגובשים על פי הכללים וחוקי העזר הספציפיים של הרשות המקומית הספציפית.

 

-מרובעים היתרי בניה-

טופס 4
טופס 4 ללא אכלוס

טופס 4 הוא אחד האישורים הסופיים שאותם יש להגיש בתום תהליך בניית מבנה חדש בטרם ניתן יהיה לאכלס אותו. התפיסה

התקשרו עכשיו

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!

התקשרו עכשיו